Fogelholm, M. (2002). Fysisk aktivitet - en del av sunda kostvanor. Leder arbetet av en Nordisk arbetsgrupp till aktioner?. Food & Nutrition Research, 97-99. https://doi.org/10.3402/fnr.v46i2.1442