FOGELHOLM, M. Fysisk aktivitet - en del av sunda kostvanor. Leder arbetet av en Nordisk arbetsgrupp till aktioner?. Food & Nutrition Research, p. 97-99, 1 Jun. 2002.