Wang Jin-Zhi, Sun Hong-Mei, Zhang Chunhui, Hu Li, Li Xia, and Wu Xiao-Wei. 2016. “Safety Assessment of Maillard Reaction Products of Chicken Bone Hydrolysate Using Sprague-Dawley Rats”. Food & Nutrition Research 60 (March). https://doi.org/10.3402/fnr.v60.27827.