Wang Jialin, Huang Mi, Yang Jie, Ma Xinhua, Zheng Sijian, Deng Shihao, Huang Yun, Yang Xinzhou, and Zhao Ping. 2017. “Anti-Diabetic Activity of Stigmasterol from Soybean Oil by Targeting the GLUT4 Glucose Transporter”. Food & Nutrition Research 61 (August). https://foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/view/1259.