Meng, Qinghong, Shouwen Zhang, Song Yan, Zhihong Zhang, Liqun Wang, Yinglei Zhang, and Haitao Guan. 2019. “Establishment of Comprehensive Quality Evaluation Model of Fresh Instant Rice”. Food & Nutrition Research 63 (July). https://doi.org/10.29219/fnr.v63.1420.