Rong, Minxian, Pei Wang, Yuesheng Qiu, Yungang Liu, Yiyuan Wang, and Hong Deng. 2018. “Metabolomic Analysis of Serum from Rats Following Long-Term Intake of Chinese Sausage”. Food & Nutrition Research 62 (July). https://doi.org/10.29219/fnr.v62.1447.