Wu, Xin, Chuan-qi Xie, Qiang-qiang Zhu, Ming-yue Wang, Bin Sun, Yan-ping Huang, Chang Shen, Meng-fei An, Yun-li Zhao, Xuan-jun Wang, and Jun Sheng. 2018. “Green Tea (<em>Camellia sinensis</em>) Aqueous Extract Alleviates Postmenopausal Osteoporosis in Ovariectomized Rats and Prevents RANKL-Induced Osteoclastogenesis <em>in vitro</Em&gt;”. Food & Nutrition Research 62 (October). https://doi.org/10.29219/fnr.v62.1478.