Fogelholm, Mikael. 2002. “Fysisk Aktivitet - En Del Av Sunda Kostvanor. Leder Arbetet Av En Nordisk Arbetsgrupp till Aktioner?”. Food & Nutrition Research, June, 97-99. https://doi.org/10.3402/fnr.v46i2.1442.