Tian Zixia, Jia Haiyan, Jin Yuezhen, Wang Minghui, Kou Jiejian, Wang Chunli, Rong Xuli, Xie Xinmei, Han Guang, and Pang Xiaobin. 2019. “Chrysanthemum Extract Attenuates Hepatotoxicity via Inhibiting Oxidative Stress <em>in vivo</em> and <em>in vitro</Em&gt;”. Food & Nutrition Research 63 (April). https://doi.org/10.29219/fnr.v63.1667.