Zhang, Rui-Xing, Wen-Chao Zhu, Guo-Xin Cheng, Ya-Nan Yu, Quan-Hui Li, Saeed ul Haq, Fazal Said, and Zhen-Hui Gong. 2020. “A Novel Gene, <em>CaATHB-12</em>, Negatively Regulates Fruit Carotenoid Content under Cold Stress in <em>Capsicum annuum</Em&gt;”. Food & Nutrition Research 64 (December). https://doi.org/10.29219/fnr.v64.3729.