Zhang Rui-Xing, Zhu Wen-Chao, Cheng Guo-Xin, Yu Ya-Nan, Li Quan-Hui, ul Haq Saeed, Said Fazal, and Gong Zhen-Hui. 2020. “A Novel Gene, <em>CaATHB-12</em>, Negatively Regulates Fruit Carotenoid Content under Cold Stress in <em>Capsicum annuum</Em&gt;”. Food & Nutrition Research 64 (December). https://doi.org/10.29219/fnr.v64.3729.