Fu, Wen-Cheng, Hai-Yan Li, Tian-Tian Li, Kuo Yang, Jia-Xiang Chen, Si-Jia Wang, Chun-Hui Liu, and Wen Zhang. 2021. “Pentadecanoic Acid Promotes Basal and Insulin-Stimulated Glucose Uptake in C2C12 Myotubes”. Food & Nutrition Research 65 (January). https://doi.org/10.29219/fnr.v65.4527.