Xue, Meilan, Hui Liang, Zhitong Zhou, Ying Liu, Xinjia He, Zheng Zhang, Ting Sun, Jia Yang, Yimin Qin, and Kunpeng Qin. 2021. “Effect of Fucoidan on Ethanol-Induced Liver Injury and Steatosis in Mice and the Underlying Mechanism”. Food & Nutrition Research 65 (April). https://doi.org/10.29219/fnr.v65.5384.