Zhou, Lin, Wenwen Gu, Fuguang Kui, Fan Gao, Yuji Niu, Wenwen Li, Yaru Zhang, Lijuan Guo, Junru Wang, Zhenzhen Guo, and Gangjun Du. 2021. “The Mechanism and Candidate Compounds of Aged Citrus Peel (<em>chenpi</Em&gt;) Preventing Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Its Progression to Lung Cancer”. Food & Nutrition Research 65 (May). https://doi.org/10.29219/fnr.v65.7526.