Zhou Lin, Gu Wenwen, Kui Fuguang, Gao Fan, Niu Yuji, Li Wenwen, Zhang Yaru, Guo Lijuan, Wang Junru, Guo Zhenzhen, and Du Gangjun. 2021. “The Mechanism and Candidate Compounds of Aged Citrus Peel (<em>chenpi</Em&gt;) Preventing Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Its Progression to Lung Cancer”. Food & Nutrition Research 65 (May). https://doi.org/10.29219/fnr.v65.7526.