Guan Tongxu, Zheng Yingce, Jin Shengzi, Wang Shuang, Hu Mengxin, Liu Xingyao, Huang Siqi, and Liu Yun. 2022. “Troxerutin Alleviates Kidney Injury in Rats via PI3K/AKT Pathway by Enhancing MAP4 Expression”. Food & Nutrition Research 66 (May). https://doi.org/10.29219/fnr.v66.8469.