Wang Weipeng, Wang Ying, Lu Ying, Tian Xinbei, Chen Shanshan, Wu Bo, Du Jun, Xiao Yongtao, and Cai Wei. 2023. “Inositol Hexaphosphate Promotes Intestinal Adaptation in Short Bowel Syndrome via an HDAC3-Mediated Epigenetic Pathway”. Food & Nutrition Research 67 (February). https://doi.org/10.29219/fnr.v67.8694.