Fogelholm, M. “Fysisk Aktivitet - En Del Av Sunda Kostvanor. Leder Arbetet Av En Nordisk Arbetsgrupp till Aktioner?”. Food & Nutrition Research, June 2002, pp. 97-99, doi:10.3402/fnr.v46i2.1442.