Su, Weitong, Cheng Zhang, Feng Chen, Junwen Sui, Jiaqi Lu, Qingqing Wang, Qun Shan, Guihong Zheng, Jun Lu, Chunhui Sun, Shaohua Fan, Dongmei Wu, Zifeng Zhang, and Yuanlin Zheng. “Purple Sweet Potato Color Protects Against Hepatocyte Apoptosis through Sirt1 Activation in High-Fat-Diet-Treated Mice”. Food & Nutrition Research 64 (February 4, 2020). Accessed January 22, 2022. https://foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/view/1509.