Chen Jiali, Liang Peng, Xiao Zhenbang, Chen Meifang, Gong Fang, Li Chengyong, Zhou Chunxia, Hong Pengzhi, Jung Won-Kyo, and Qian Zhong-Ji. “Antiphotoaging Effect of Boiled Abalone Residual Peptide ATPGDEG on UVB-Induced Keratinocyte HaCaT Cells”. Food & Nutrition Research 630 (November 8, 2019). Accessed February 5, 2023. https://foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/view/3508.