Dong Jinya, Li Wen, Du Xiaocui, He Xiaofang, Deng Bin, Zheng Hongmei, Tian Yang, Fang Chongye, and Sheng Jun. “<em>Garcinia cambogia</em&gt; Water Extract Alleviates Insulin Resistance and Hepatic Lipid Accumulation in Mice Fed a High-Fat Diet”. Food & Nutrition Research 67 (March 14, 2023). Accessed April 1, 2023. https://foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/view/8977.